گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,161 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 8 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 0
فردا

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : -1
دو روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 9پایین ترین : -2
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 8پایین ترین : -2
چهار روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 8پایین ترین : -2