نرخ ارز بانک مرکزی

توجه : گردشگر خرید و فروش ارز ندارد،این بخش مستقیم از وب سرویس بانک مرکزی اطلاعات را نمایش می دهد!

قیمت افغانی افغانستان


یک افغانی افغانستان 526 ریال

تلگرام

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم