تماس با گردشگر

اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید و یا می‌خواهید ما را از وجود مشکلی در سیستم آگاه کنید، با گردشگر تماس بگیرید.
برای اینکار می‌توانید به آدرس sup.gardeshgar@gmail.com ایمیل بزنید.
توجه : این شماره فقط جهت پشتیبانی امور وبسایت بوده و ما به هیچ عنوان خانه اجاره نمیدهیم،هتل رزرو نمیکنیم،تور و بلیط نمیفروشیم!لطفا برای این موارد به بخشهای مربوطه مراجعه کنید!
شماره تماس :021-55422500
شماره تماس :09123166337
آدرس :میدان قزوین - خیابان مخصوص - روبروی جانبو - پلاک 160 - واحد 12
توجه : این شماره فقط جهت پشتیبانی امور وبسایت بوده و ما به هیچ عنوان خانه اجاره نمیدهیم،هتل رزرو نمیکنیم،تور و بلیط نمیفروشیم!لطفا برای این موارد به بخشهای مربوطه مراجعه کنید!