تماس با گردشگر

اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید و یا می‌خواهید ما را از وجود مشکلی در سیستم آگاه کنید، با گردشگر تماس بگیرید.
برای اینکار می‌توانید به آدرس sup.gardeshgar@gmail.com ایمیل بزنید.
شماره تماس :09123166337